Cumartesi, Temmuz 31, 2021
   
Text Size

 

 

Topluluğun amacı; “ülkemizin ve halkımızın sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunmak için çalışmalar yapmaktır. Ayrıca Karaman’ın ortak değerlerine sahip çıkmak, sorunlarına çözüm yolu bulmak ve Karaman’ın tanıtımına katkıda bulunmak” olarak açıklandı.

Karaman Eğitim ve Kültür Vakfı (KARKEV) bünyesinde Karaman Gönüllüleri Çalışma Topluluğu oluşturdu.

Topluluğun oluşumun ardından Kent Otel’de düzenlenen basın toplantısı ile topluluğun kuruluş amacı ve yapacağı çalışmalar hakkında kamuoyuna bilgi verildi.

Başkan Avukat Şahin Yıldız, topluluğun kuruluş amacı hakkında bilgiler verdi.

Yıldız, Karaman'da sivil toplumun yeteri kadar güçlü olmadığını söyledi.

Karaman'daki yerel basının ise ciddi sıkıntılar içerisinde olduğunu aktaran Yıldız, "Yerel basın ile sivil toplum örgütleri arasındaki sağlıklı diyalog sürdürülemezse tanıtımda oldukça güçlükler çekilir" dedi.

Karaman Gönüllüleri Çalışma Topluluğu'nun üç günde ortaya çıkmış bir topluluk olmadığını dile getiren Yıldız, "4-5 yıl kadar önce Karaman'da 15-16 sivil toplum örgütünün katıldığı toplantılar düzenledik. Sivil toplum örgütleri bir araya geldik. 2019'un yılbaşından itibaren KARKEV olarak konulu aylık toplantılar düzenlemeye başladık. 20-30 kişinin katıldığı toplantılar düzenledik. Toplantıların ardından bu toplantıları genişletmek belirli bir disipline sokmak gerekiyor kanaatine vardık" diye konuştu.

Topluluk sözcüsü Merih Ünver ise konuşmasında, “Karaman Gönüllüleri Çalışma Topluluğu’nun oluşum hikâyesi ‘Karaman için neler yapabiliriz?’ düşüncesi ile 2019 yılı başından itibaren gerçekleştirilen hazırlık toplantıları ile başlamıştır. Çeşitli sivil toplum örgütlerinde görev yapmış ve yapmakta olan, kendi alanlarında Karaman'ın eğitim ve kültür hayatına katkıda bulunmuş 56 kişi Türkiye ve Karaman ortak paydasında bir araya gelmişlerdir. Yapılan değerlendirmeler sonucunda; Karaman Eğitim ve Kültür Vakfı çatısı altında ‘’ Karaman Gönüllüleri Çalışma Topluluğu’nu oluşturmaya karar vermişlerdir.

Topluluğun amacı: Vakfın (KARKEV) amacına uygun olarak faaliyet göstermek, ülkemizin ve halkımızın sosyal, kültürel gelişimine katkıda bulunmak için çalışmalar yapmaktır. Ayrıca Karaman’ın ortak değerlerine sahip çıkmak, sorunlarına çözüm yolu bulmak ve Karaman’ın tanıtımına katkıda bulunmaktır.

Topluluk gönüllülük esasına göre bir araya gelmiş olup, günlük siyaset ve partiler üstü bir anlayışla çalışmalarını gerçekleştirmek hedefini benimsemiştir. Bu çalışmaları bünyesinde oluşturduğu çeşitli çalışma grupları aracılığı ile yapmayı hedeflemektedir.

Her grubun kendi konusu üzerinde çalışmalar yapması, görüş ve önerilerini üst kurula sunması ve üst kurul değerlendirmesinden sonra kamuoyu ile paylaşılması düşünülmektedir.

Karaman Gönüllüleri Çalışma Topluluğu bu çalışmalarını gerçekleştirirken; kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve sahasında uzman kişiler ile işbirliği yapar.

Topluluğun ve topluluğu oluşturan kişilerin hiçbir makam, mevki ve çıkar derdi yoktur. Onların tek sevdaları Türkiye'dir, Karaman’dır. Ayrıca topluluk içerisinde yer almak isteyen, derdi Türkiye ve Karaman olan ‘Ben de bir şeyler yapabilirim, katkı verebilirim’ diyen yetkin, bilgili ve donanımlı herkese topluluğumuzun kapısı açıktır” diye konuştu.

Daha sonra çalışma topluluğu grup başkanları söz alarak düşüncelerini paylaştı.

Karaman Gönüllüleri Çalışma Topluluğu

 

Başkan Şahin YILDIZ (Karkev Vakfı Başkanı), Başkan Yrd. Yaşar Evcen (Karkev Vakfı Bşk. Yrd.), Başkan Yrd. Mestan KARABACAK (Türk Dili Grubu Başkanı), Sekreter Mahmut DEMİR (Eğitim Grubu Başkanı), Sözcü Merih ÜNVER (Kültür-Sanat Grubu Bşk.), Ömer KARAYUMAK (Yunus Emre Çalışma Grubu Bşk.), Yunus TURAN (Tanıtım-Turizm ve Organisazyon Grubu Bşk.), Muttalip YILDIRIM (Çevre Grubu Bşk.) Mustafa Gökhan ALKAN (Ekonomi Grubu Bşk.), Hasan ÖZÜNAL (Basın-Yayın Grubu Bşk.)